Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b

98-200 Sieradz

tel.: 43 826 65 50 – Sekretariat

tel.: 43 826 62 96